Công trình: Trường Trung học cơ sở Phước Long A

Công trình: Trường Trung học cơ sở Phước Long A Địa điểm : Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9

Hạng mục thi công:

  • Tổng đài điện thoại – PABX
  • Mạng máy tính – Data Networking
  • Truyền hình cáp – CATV
  • Camera quan sát – CCTV